(scroll down for English)

Door gezondheidsredenen is Beertjes Advies gestopt. Na twee jaar herstel, ben ik nu weer toe aan een nieuwe kans. Wie ben ik?

Ik ben een ervaren, ambitieuze senior professional met zeer ruime (internationale) ervaring in verandermanagement, marketing, commercial en sales naast financieel en datamanagement; Resultaat-georiënteerde “schakel” tussen Business en ICT, klaar voor nieuw hoofdstuk.

Bent u op zoek naar iemand die:

• Vertrouwen kan inwinnen, ontrafelen van diverse key business drivers en gemeenschappelijke gronden vinden als onderhandelaar, en het identificeren van revenue mogelijkheden in sales, leiderschap en ICT-management rollen

• Een autodidact die zich niet omdraait voor complexe facturatie systemen en business data platforms – de verbindende schakel tussen technologie en de business

• Hands-on ervaringen in onderzoek en data gedreven roadmap ontwikkeling

• Altijd de vraag WAAROM stelt, de gebruikerservaringen sterk verbeterd door slim en strategisch denken

• Anticipeert van resultaten en presenteert op manier die invloed en verandering teweegbrengt in efficiëntie en winst termen

• Zeer ervaren is in analyseren en ontwerpen van bedrijfsprocessen binnen BPM (business performance management)

• Certified Business Intelligence Professional (CBIP), capabel om met diverse BI-platforms te werken (Cognos, Power BI etc.)

• Bij uitstek in staat is om complexiteit te reduceren tot begrijpelijke en oplosbare uitdagingen en deze om te buigen tot aanspreekbare resultaten

• Meer dan ruime kennis en ervaring van SQL, ETL, OLAP, transformatie en integratie volgens Kimball methodiek, met name grote databronnen gebruiken om knelpunten te identificeren en daarmee het proces te verbeteren

• Op Raad van Bestuur niveau leden kan voorzien van analytische presentatie omwille de winstgevendheid te verhogen, en de kosten waar mogelijk te verlagen

Dan stuur een email (info [at] beertjesadvies.nl) met het verzoek om een CV. Als voorstel is het aanbod om een gratis presentatie van uw bedrijf na 5 werkdagen, als u toegang geeft op uw data. Aarzel niet, neem contact op, u heeft niets te verliezen.

English

Due to health reasons Beertjes Advies has stopped its activities. After two years of recovery, I am ready for a fresh opportunity. Who am I?

I am an ambitious seasoned professional with large international experience in change management, marketing, commercial and sales next to financial and data management; Result-orientated bridge between Business and ICT, ready for a new chapter.

Are you looking for someone that:

• Earns trust, uncovers key businesses drivers and finds common ground as main negotiator and identifier of revenue opportunities in sales, leadership and IT management roles

• Is self-taught in complex billing systems and other platforms alike—bridging the divide between technology and plain-speak

• Has hands-on experience in research -and data driven product roadmap, pricing and positioning

• Has vast experience in analysing, designing and redesigning business questions

• Certified Business Intelligence Professional (CBIP), capable to work on several BI platforms (Cognos, Power BI etc.)

• Ideally able to reduce complexity to understandable and soluble challenges and turn them into approachable results

• Challenger of Conventional Wisdom – always asks the WHY. Improves the user experience through smart, strategic thinking that anticipates outcomes

Then send an email (info [at] beertjesadvies.nl) with the request for a CV. As an offer a free presentation after 5 workdays, if you give access to your data. Do not hesitate, contact me, you have nothing to loose.

https://www.linkedin.com/in/joaoberingel/